Bewonersprofiel

Het allerbelangrijkste in onze woonvorm zijn de kinderen die gaan samenwonen. Iedere bewoner past qua profiel, en karakter bij de sfeer van de groep.
Onze bewoners zijn jong volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking, eventueel gecombineerd met een lichamelijke beperking. Bewoners moeten zichzelf zelfstandig kunnen voortbewegen (eventueel met rolstoel) binnen het gebouw en zelfstandig kunnen eten en drinken.

Alle bewoners zijn welkom, ongeacht geslacht, geaardheid, geloof, ras, of afkomst mits zij zich kunnen conformeren aan onze visie, passen in de homogene groep en kunnen communiceren, op welke wijze dan ook, in de Nederlandse taal.

De bewoner heeft geen gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek, autisme waarvoor wezenlijke ondersteuning is vereist of zeer intensieve individuele begeleiding. Ook geen verslavingsproblematiek of seksueel ontremd gedrag.

Nieuwe bewoners mogen eventueel 5 jaar ouder of 5 jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van alle bewoners samen zijn, waarbij de minimum leeftijd 18 jaar is. Kinderen mogen wel jonger op de wachtlijst geplaatst worden.

Bewoners moeten minimaal ZZP4 hebben en een 24-uurs indicatie. We streven naar een evenredige verdeling van jongens en meisjes. Liefst 50/50 met een uitloop naar 60/40.

Bewoners moeten beschikken over een vast inkomen (Wajong uitkering).
Bewoners moeten zelf de kosten voor wonen (huur- en servicekosten) en levensonderhoud (eten, drinken, inboedel, verzekeringen, uitstapjes etc.) kunnen betalen.

De bewoner heeft een indicatie voor 9 dagdelen dagbesteding per week.

Bewoners moeten zich willen en kunnen conformeren aan de huisregels van ons huis, en begeleiding accepteren. Het individuele begeleidingsplan dient als leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoner.

Bewoners moeten ouders/wettelijke vertegenwoordigers hebben die een positieve en actieve bijdrage willen en kunnen leveren in ons ouderinitiatief.

Bewoners moeten willen en kunnen participeren/functioneren in ons huis en daarnaast een bijdrage kunnen leveren aan het groepsgebeuren.

Bewoners zijn in staat om hulp in te roepen bij calamiteiten in de nacht.

Er is een slapende nachtdienst aanwezig waarop de bewoners een beroep kunnen en mogen doen, maar structurele en/of intensieve nachtzorg is niet mogelijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor nachtelijk ‘toezicht’ via uitluisteren- en/of videoapparatuur.