Realisatie weer stap dichterbij…

25 april 2024 is de intentieovereenkomst getekend tussen de Stichting BuitenGewoon Baarle en zorgverlener FITTIN, label van Stichting Prisma.

Met deze overeenkomst verklaren beide partijen er alles aan te zullen doen om in de komende maanden te komen tot een samenwerkingsovereenkomst waarbij FITTIN 24/7 zorg levert aan de bewoners van het woon-zorgcomplex op een wijze zoals die door het Ouderinitiatief BuitenGewoon is gekozen en vastgelegd in ons Visiedocument. FITTIN ondersteunt meerdere ouderinitiatieven in de regio en is dus goed ingevoerd in deze vorm van zorg-wonen.

Als alles volgens planning verloopt en de omgevingsvergunning voor het gebouw voor de zomervakantie wordt afgegeven, zou de bouw 1 oktober 2025 kunnen worden opgeleverd.  Ouders en FITTIN gaan een projectprogramma opstellen om stap voor stap toe te werken naar het grote moment van het in gebruik nemen van het woon-zorgcomplex door haar bewoners.  We zijn nog op zoek naar 1 kandidaat bewoner afkomstig uit één van de ons omringende Belgische gemeenten!

Wij hopen nog voor de zomervakantie te kunnen berichten over de start van de bouw en de sponsoractiviteiten welke dan eveneens van start zullen gaan.

Stand van zaken

Vanaf nu willen we ook de stappen, of beter gezegd de stapjes die we maken delen via een nieuwspagina op onze website. Sinds 2019 zijn wij als ouders van kinderen met een beperking aan de slag gegaan om voor onze kinderen een veilige en fijne woonomgeving te realiseren. Gezamenlijk of in commissies zijn we uiteindelijk tot een gezamenlijke doelstelling gekomen.

Nu we weten wat we willen is het tijd voor de volgende stappen. Daar zijn we druk mee bezig. Uiteraard zijn we naarstig op zoek naar een mooie plek voor ons huis. Onze wens daarbij is nog steeds dat dit in Baarle-Nassau moet zijn. Veel van onze kinderen hebben op de één of andere manier een band met dit bijzondere dorp. Het vinden van een goede zorgaanbieder is een ander speerpunt waar nu hard aan gewerkt wordt. Daarover hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. Wij vinden het belangrijk dat onze doelstellingen aansluiten bij de ideeën van de zorgaanbieder.

En dan natuurlijk onze kinderen, voor wie we het allemaal graag doen. Op dit moment bestaat de groep uit 8 jongeren tussen de 17 en 23 jaar. De ervaring van andere ouderinitiatieven en van zorgaanbieders leert dat voor het verlenen van voldoende, goede zorg de groep wat groter mag zijn. We zijn dus nog op zoek naar jongeren die passen bij onze kinderen. Ergens anders op deze website vindt u onze doelstelling en het bewonersprofiel. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Marie-José Herijgers. Telefonisch op nummer 06-14451186 of per e-mail op info@buitengewoon-wonen.com.