U kunt helpen

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

Door gesprekken die we gehad hebben met specialisten en ervaringsdeskundigen weten wij dat onze huidige groep van 8 jongvolwassenen waarschijnlijk niet voldoende is om onze droom te realiseren. We zullen dus op zoek moeten naar nog een paar leuke jongeren die in onze groep passen. Uitgangspunt daarbij is het bewonersprofiel. Daarbij zullen we ook ondersteund worden door een orthopedagoog.

Een huis

Het is de bedoeling dat onze kinderen straks een eigen appartement kunnen huren in hun woning. Om deze woning te realiseren zoeken we samenwerking met een woningbouwvereniging of een particuliere ontwikkelaar of huiseigenaar. Samen met hen kunnen we dan op zoek naar een passende locatie. Of dit een bestaand pand óf nieuwbouw wordt hangt af van de mogelijkheden.

Zorg en vrijwilligers

Naast een woning hebben onze kinderen (24 uurs-)zorg nodig. Hiervoor gaan wij gesprekken voeren met verschillende zorgaanbieders. Uiteindelijk zullen wij een keuze maken wie het beste past bij onze wensen voor onze kinderen.

Daarnaast hopen we vrijwilligers te kunnen werven voor extra sfeer en hulp aan de bewoners buiten de professionele zorg.

Fondsenwerving

Dat we er niet zijn met een huis en zorg alleen realiseren we ons maar al te goed. Er is veel meer nodig om onze kinderen het thuis te geven wat ze verdienen. Daarvoor zal geld nodig zijn! Om al die zaken te realiseren zullen wij de daarvoor beschikbare fondsen benaderen en mogelijk ook donateursacties starten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, wilt u ons helpen of wilt u toetreden tot het ouderinitiatief voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, Marie-José Herijgers, telefoonnummer 06-14451186, of u kunt mailen naar info@buitengewoon-wonen.com.