U kunt helpen

Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig

De huidige groep bestaat inmiddels uit 15 toekomstige bewoners met hun ouders. We zijn nog op zoek naar een paar leuke jongeren die in onze groep passen. Om voldoende zorg te kunnen garanderen willen we toe naar een groep van uiteindelijk 16 bewoners. Uitgangspunt daarbij is het bewonersprofiel. Daarbij zullen we ook ondersteund worden door een orthopedagoog van onze toekomstige zorgaanbieder FITTIN.

Een huis

Het is de bedoeling dat onze kinderen straks een eigen appartement kunnen huren in hun woning. Om deze woning te realiseren hebben we een partner gevonden die dit samen met ons wil doen. Inmiddels is er ook een locatie verworven aan de Loswal in Baarle-Nassau en de bouwvergunning is aangevraagd. Partners voor de inrichting van ons huis zijn nog zeer welkom.

Zorg en vrijwilligers

Naast een woning hebben onze kinderen (24 uurs-)zorg nodig. Hiervoor hebben wij gekozen voor FITTIN. Deze sloten het beste aan bij de wensen van ons ouderinitiatief.

Daarnaast hopen we vrijwilligers te kunnen werven voor extra sfeer en hulp aan de bewoners buiten de professionele zorg.

Fondsenwerving

Dat we er niet zijn met een huis en zorg alleen realiseren we ons maar al te goed. Er is veel meer nodig om onze kinderen het thuis te geven wat ze verdienen. Daarvoor zal geld nodig zijn! Om al die zaken te realiseren zullen wij de daarvoor beschikbare fondsen benaderen én donateursacties starten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze website nog vragen, wilt u ons helpen of wilt u toetreden tot het ouderinitiatief voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, Marie-José Herijgers, telefoonnummer 06-14451186, of u kunt mailen naar info@buitengewoon-wonen.com.