Vereniging

Nadat we ons doel en onze visie hadden vastgelegd was het tijd om onze plannen wat formeler te maken. De eerste stap was het oprichten van een vereniging van ouders van kinderen die zullen gaan wonen in ons huis.  De vereniging kent een formeel karakter waarbij onze statuten zijn vastgelegd bij een notaris. Wij hebben er voor gekozen om in eerste instantie een externe voorzitter (Clasien Selman) te benoemen. Dat leek ons van groot belang om onze vergadering van enthousiaste ouders in goede banen te leiden. Inmiddels staan we op eigen benen. Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment voorlopig uit de volgende personen:

Voorzitter:                         Onno Blok (ad interim)
Vicevoorzitter:                   Joost Van Wijk
Secretaris:                         Marie-José Herijgers (telefoonnummer 06-14451186)
Penningmeester:               Giedo Verschueren

Naam

Zonder naam geen vereniging. Voor ons was het duidelijk dat de naam iets moest zeggen over onze kinderen. Nadat iedereen zijn creatieve ideeën hierover had gespuid ontstond eerst een longlist, gevolgd door een shortlist en uiteindelijk de definitieve keuze voor ‘BuitenGewoon’. Dat is wat wij willen voor onze kinderen. Een buitengewoon fijne woning.

Kamer van Koophandel

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81646674.

Kennisvergaring

We staan nog maar aan de start van ons initiatief. Veel belangrijke wensen en waarden uit onze visie moeten nog concreter worden gemaakt. Dat is belangrijk om in gesprek te kunnen gaan met zorgaanbieders, ontwikkelaars en overheid. Waar nodig zullen we ons voor inhoudelijke kennis en ervaring laten bijstaan door externe specialisten. Daarnaast putten we uit de verzamelde kennis van organisaties als Per Saldo.

Tijdpad

Wij realiseren ons ondertussen dat een ouderinitiatief veel vergt van ons als ouders. Dat hebben we er graag voor over. Ook beseffen we ons dat ons huis er niet binnen een jaar kan staan. Gelet op de stappen die we tot nu toe hebben gezet en de stappen die we verwachten nog te moeten zetten hopen wij dat onze buitengewone woning gerealiseerd kan zijn begin 2024.