De schop gaat de grond in

Vrijdag, 5 juli 2024 was het zo ver. Eindelijk konden de toekomstige bewoners van BuitenGewoon de schop in de grond steken om zo een start te maken met de bouw van hun toekomstige thuis. Begin augustus wordt vervolgens echt begonnen met het grondwerk en de fundering.

Na dit ‘officiële’ moment, was er natuurlijk ook nog gezellig een drankje en stond de frietkar klaar voor de broodnodige versnaperingen.

Realisatie weer stap dichterbij…

25 april 2024 is de intentieovereenkomst getekend tussen de Stichting BuitenGewoon Baarle en zorgverlener FITTIN, label van Stichting Prisma.

Met deze overeenkomst verklaren beide partijen er alles aan te zullen doen om in de komende maanden te komen tot een samenwerkingsovereenkomst waarbij FITTIN 24/7 zorg levert aan de bewoners van het woon-zorgcomplex op een wijze zoals die door het Ouderinitiatief BuitenGewoon is gekozen en vastgelegd in ons Visiedocument. FITTIN ondersteunt meerdere ouderinitiatieven in de regio en is dus goed ingevoerd in deze vorm van zorg-wonen.

Als alles volgens planning verloopt en de omgevingsvergunning voor het gebouw voor de zomervakantie wordt afgegeven, zou de bouw 1 oktober 2025 kunnen worden opgeleverd.  Ouders en FITTIN gaan een projectprogramma opstellen om stap voor stap toe te werken naar het grote moment van het in gebruik nemen van het woon-zorgcomplex door haar bewoners.  We zijn nog op zoek naar 1 kandidaat bewoner afkomstig uit één van de ons omringende Belgische gemeenten!

Wij hopen nog voor de zomervakantie te kunnen berichten over de start van de bouw en de sponsoractiviteiten welke dan eveneens van start zullen gaan.

Op naar de volgende fase: inloopmiddag op 18 maart

We mogen het eindelijk van de daken schreeuwen want het gaat nu écht beginnen. Via één van onze ouders zijn we in contact gekomen met Stichting Maria Elisa en zij willen voor ons het wooncomplex realiseren. Inmiddels zijn de bouwplannen in een vergevorderd stadium en is het wachten op groen licht van de gemeente Baarle-Nassau dat de bouwaanvraag mag worden ingediend. Wanneer alles voortvarend wordt opgepakt kunnen we in de tweede helft van 2023 aanvangen met de bouw. Dan zouden de nieuwe bewoners in de loop van 2024 hun nieuwe thuis kunnen betrekken.

Inloopmiddag
Omdat er nog nieuwe bewoners welkom zijn organiseren we op 18 maart 2023 een inloopmiddag voor belangstellende ouders en hun kinderen. De middag wordt gehouden in het Cultuurcentrum aan de Pastoor de Katerstraat 7 in Baarle-Nassau. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. U kunt daar al uw vragen stellen en wat uitgebreider naar de bouwplannen kijken. Aanmelden voor deze middag is fijn, maar niet verplicht. Aanmelden kan via info@buitengewoon-wonen.com of u kunt bellen met Carin Verschueren van de wervingscommissie (06-21497211).

De toekomstige locatie van BuitenGewoon

Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 22 januari was er een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst van ons ouderinitiatief in het Cultureel Centrum in Baarle-Nassau/Baarle Hertog. Op de bijeenkomst waren toekomstige bewoners en mogelijk toekomstige bewoners uitgenodigd. Nadat iedereen zich op een leuke manier aan elkaar had voorgesteld, deden we wat leuke spelen en was er een presentatie van onze nieuwe woning. De middag werd afgesloten met een frietje van de frietwagen.

Wat leuk om te zien dat er meteen een goede klik was tussen de jongeren en hun ouders. Dat is voor ons één van de belangrijkste dingen. Een ouderinitiatief doe je immers met zijn allen!

Mocht je ook interesse hebben, stuur dan een mail naar info@buitengewoon-wonen.com

Wij verwelkomen graag nog enkele nieuwe bewoners.

BuitenGewoon op Omroep Baarle

Donderdag 2 juni waren we te gast bij Omroep Baarle om te vertellen over ons ouderinitiatief. Onno Blok, voorzitter van de stichting, Carin Verschueren van de commissie Werving en selectie en René Meesters van de bouwcommissie waren erbij. Het interview is terug te luisteren door op onderstaande afbeelding te klikken. Wij zijn te beluisteren in het laatste kwartier. Het interview werd afgenomen door presentator Wim Vervoort.

Ouderinitiatief BuitenGewoon te gast bij Omroep Baarle

Positief besluit op principeverzoek; Werkgroep Werving & Selectie aan de slag

We hebben beloofd jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Welnu, er is goed nieuws te melden. Op 26 april 2022 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle Nassau besloten in principe planologische medewerking te verlenen om ons complex in Baarle Nassau te realiseren. Daarmee zijn we weer een belangrijke stap dichter bij. Nu is het zaak de volgende procedurestappen zo voorspoedig mogelijk te doorlopen.

Dankzij deze medewerking wordt het nu ook belangrijk om op zoek te gaan naar meerdere bewoners die samen met de al bestaande groep jongvolwassenen willen wonen in ons mooie huis. Onze werkgroep Werving & Selectie kan dan ook niet wachten om in gesprek te gaan met nieuwe bewoners en hun ouders en/of verzorgers. Denken jullie dus op basis van onze visie en het bewonersprofiel dat jullie in deze groep passen neem dan zeker contact met ze op. Dat kan via Carin Verschueren (06-214 972 11) of via e-mail naar info@buitengewoon-wonen.com. Daar kunt u ook terecht met al uw vragen.

Laatste nieuws

We hebben beloofd om jullie op de hoogte te houden van de stappen die wij maken met ons ouderinitiatief. Dat is weer een tijdje geleden en ondertussen is er veel gebeurd. Spraken we vorige keer nog over ‘stapjes’, inmiddels is er een aantal sprongen gemaakt. We zetten ze hieronder op een rijtje:

Huis
Uiteraard één van de belangrijkste dingen voor een wooninitiatief. We hebben héél goed nieuws. Er is een partner gevonden die in Baarle Nassau een grondstuk heeft, waar onze woonvoorziening prachtig op zou passen. En deze partner wil de woonvoorziening ook met ons bouwen. Nu moeten we nog medewerking van de gemeente Baarle Nassau krijgen om op die plaats te mogen bouwen. Een principe-verzoek daartoe is inmiddels bij de gemeente ingediend. Zo gauw we hier meer over mogen vertellen, dan doen we dat natuurlijk. Eigenlijk kunnen we niet wachten om het van de nog te bouwen daken te schreeuwen!

Zorg
Een wooninitiatief leunt op twee pijlers: Een huis en de te verlenen zorg. Ook over deze tweede pijler is er inmiddels positief nieuws te melden. Na het voeren van verschillende gesprekken hebben wij ervoor gekozen om ASVZ in te zetten voor de zorg van onze kinderen. De gesprekken met deze zorgaanbieder verliepen zodanig positief en constructief dat we er met een gerust hart mee in zee gaan. En ook omgekeerd heeft ASVZ aangegeven met ons de voorbereidingen te willen starten.  Ook hier zult u zeker meer over gaan horen!

Stichting
Er gaat veel geld om in het bouwen en beheren van een huis en het verlenen van goede zorg. Daarom is het belangrijk dat de coördinatie van deze stromen in handen is van vakkundige personen. Deze personen doen dit vanuit een nieuw op te richten stichting, die waarschijnlijk eveneens de naam BuitenGewoon krijgt. Inmiddels zijn we zover dat er een oprichtingsbestuur is gevormd. Deze zullen zich hier binnenkort aan u voorstellen.

Stand van zaken

Vanaf nu willen we ook de stappen, of beter gezegd de stapjes die we maken delen via een nieuwspagina op onze website. Sinds 2019 zijn wij als ouders van kinderen met een beperking aan de slag gegaan om voor onze kinderen een veilige en fijne woonomgeving te realiseren. Gezamenlijk of in commissies zijn we uiteindelijk tot een gezamenlijke doelstelling gekomen.

Nu we weten wat we willen is het tijd voor de volgende stappen. Daar zijn we druk mee bezig. Uiteraard zijn we naarstig op zoek naar een mooie plek voor ons huis. Onze wens daarbij is nog steeds dat dit in Baarle-Nassau moet zijn. Veel van onze kinderen hebben op de één of andere manier een band met dit bijzondere dorp. Het vinden van een goede zorgaanbieder is een ander speerpunt waar nu hard aan gewerkt wordt. Daarover hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. Wij vinden het belangrijk dat onze doelstellingen aansluiten bij de ideeën van de zorgaanbieder.

En dan natuurlijk onze kinderen, voor wie we het allemaal graag doen. Op dit moment bestaat de groep uit 8 jongeren tussen de 17 en 23 jaar. De ervaring van andere ouderinitiatieven en van zorgaanbieders leert dat voor het verlenen van voldoende, goede zorg de groep wat groter mag zijn. We zijn dus nog op zoek naar jongeren die passen bij onze kinderen. Ergens anders op deze website vindt u onze doelstelling en het bewonersprofiel. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Marie-José Herijgers. Telefonisch op nummer 06-14451186 of per e-mail op info@buitengewoon-wonen.com.