Realisatie weer stap dichterbij…

25 april 2024 is de intentieovereenkomst getekend tussen de Stichting BuitenGewoon Baarle en zorgverlener FITTIN, label van Stichting Prisma.

Met deze overeenkomst verklaren beide partijen er alles aan te zullen doen om in de komende maanden te komen tot een samenwerkingsovereenkomst waarbij FITTIN 24/7 zorg levert aan de bewoners van het woon-zorgcomplex op een wijze zoals die door het Ouderinitiatief BuitenGewoon is gekozen en vastgelegd in ons Visiedocument. FITTIN ondersteunt meerdere ouderinitiatieven in de regio en is dus goed ingevoerd in deze vorm van zorg-wonen.

Als alles volgens planning verloopt en de omgevingsvergunning voor het gebouw voor de zomervakantie wordt afgegeven, zou de bouw 1 oktober 2025 kunnen worden opgeleverd.  Ouders en FITTIN gaan een projectprogramma opstellen om stap voor stap toe te werken naar het grote moment van het in gebruik nemen van het woon-zorgcomplex door haar bewoners.  We zijn nog op zoek naar 1 kandidaat bewoner afkomstig uit één van de ons omringende Belgische gemeenten!

Wij hopen nog voor de zomervakantie te kunnen berichten over de start van de bouw en de sponsoractiviteiten welke dan eveneens van start zullen gaan.

Geplaatst in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *